Amway na Slovensku

Amway na Slovensku sa pridalo ku globálnej rodine Amway v roku 1994. Už viac ako 20 rokov podporujeme, motivujeme a tvoríme tím s našimi úspešnými Vlastníkmi podnikania Amway.
Radi Vás osobne osobne privítame v našej pobočke, keď budete pripravení vydať sa na cestu s nami.


Ildiko Dikošová
General Manager

Amway na Slovensku zahájila svoju činnosť na slovenskom trhu v roku 1994. V súčasnej dobe je súčasťou materskej firmy Alticor so sídlom v meste Ada v Michigane v USA. Tá okrem Amway zahŕňa ešte dcérske firmy Quixtar, Access Business Group a Pyxis. Alticor patrí k najvýznamejším a najväčším firmám priameho predaja na svete. Jeho ročný obrat činí viac než 6,4 mld. USD a spolupracuje s ním cca 3 mil. obchodných partnerov.

Amway na Slovensku má cca 6 000 registrovaných obchodných partnerov (Vlastníkov podnikania Amway, Privilegovaných zákazníkov Plus a Privilegovaných zákazníkov) a zákazníkov, ktorí za hospodársky rok 2008 vytvorili obrat vo výške 145 mil. Sk (4,8 mil. euro), čo je o 10 % viac, ako v predchádzajúcom roku 2007. Žiadny z týchto partnerov nie je zamestnancom firmy Amway. Obchodnou metódou firmy Amway je priamy predaj spotrebného tovaru, hlavne pleťovej a dekoratívnej kozmetiky, výživových doplnkov, pracích a čistiacich prostredkov, kuchynského riadu, systému na doúpravu vody a ďalších výrobkov.

Úspech Amway na Slovensku

Úspech spoločnosti Amway na Slovensku spočíva, rovnako tak, ako v ďalších krajinách, kde Amway pôsobí, na príťažlivej koncepcii priameho predaja, jedinečnosti Predajného a marketingového plánu Amway, firemnej podnikateľskej kultúre a vysokokvalitných výrobkoch.

Amway má dva ciele:

  •     byť najlepšou podnikateľskou príležitosťou na svete,
  •     prostredníctvom svojich výrobkov ponúknuť lepšie riešenia pre lepší život. 

Princíp podnikania s Amway si získal mimoriadnu obľubu, pretože umožňuje v podstate komukoľvek bez veľkých vstupných investícií zahájiť svoje vlastné podnikanie a s použitím jasne a presne definovaného predajného plánu dosiahnuť svoje podnikateľské i osobné ciele. Výsledky práce VPA závisia na ich slobodnom rozhodnutí, ako túto príležitosť využijú. Spotrebiteľom potom výrobky Amway umožňujú každodenne uspokojovať ich najnáročnejšie požiadavky.