image/png;;;326576.png

Zodpovednosť

Naša firemná zodpovednosť je založená na troch pilieroch: ľudia, výrobky, výsledky.

  • image/jpeg;;;1.jpgĽudia
  • image/jpeg;;;photo - 4.2.jpgVýrobky
  • image/jpeg;;;3.jpgVýsledky

Ľudia

image/png;;;326625_v2.png

Ľudia

Ľudia sú našim najcennejším prínosom. Naše podnikanie vďačí za svoj úspech našim zamestnancom a našim Vlastníkom podnikania Amway, ktorých z celého srdca podporujeme v tom, aby v živote využívali celý svoj potenciál. Našim Vlastníkom podnikania Amway poskytujeme bezplatné školenia, aby si mohli budovať zručnosti, ktoré potrebujú pre svoju lepšiu budúcnosť. Naša podnikateľská príležitosť je otvorená každému, všetci majú rovnaké šance a práva a spolupracujeme navzájom ako féroví a spoľahliví partneri. Naši zamestnanci pracujú v prostredí, v ktorom podporujeme rozdielnosť, zabezpečujeme vysoký štandard ochrany zdravia a bezpečnosti práce a poskytujeme odmeny a príležitosti na osobný rozvoj a školenia. A pretože naša filozofia presahuje našu spoločnosť, naša kampaň AMWAY One by One™ sa usiluje zlepšiť životy detí v núdzi. V rokoch 2003-2013 táto kampaň pomohla až 11 miliónom detí, vyzbierala a poskytla objem financií vyše 141,8 miliónov EUR na podporu detí a v jej rámci bolo odpracovaných viac ako 3,1 milióna dobrovoľníckych hodín. Navyše Amway bola jedným z významných prispievateľov pri snahách zmierniť následky prírodných katastrof na Haiti alebo v Japonsku. Amway podporuje školy ergonomickými tabuľkami-lavicami na kolená, zvanými Tutudesks©. Tieto tabuľky si deti dávajú na kolená a môžu sa tak učiť kdekoľvek. Tabuľky sú ľahké, prenosné a odolné.
 

Výrobky

image/jpeg;;;photo - 4.1.jpg

Výrobky

Naše výrobky, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí, naše odborné znalosti a naša podnikateľská príležitosť pomáhajú meniť svet. Využívame dôležité vlastnosti našich najsilnejších značiek, aby sme sa angažovali aj v sociálnych problémoch (ako sú napríklad nesprávna výživa alebo čistá voda). A podporujeme podnikanie ľudí, pretože veríme, že vlastné podnikanie je cestou k novým možnostiam a posilneniu postavenia jedinca v spoločnosti.

Výsledky

image/png;;;performance.png

Výsledky

Trvalú udržateľnosť nášho podnikania dosahujeme tak, že usmerňujeme rast nášho podnikania zodpovedným spôsobom a neustále sa snažíme zlepšovať životné prostredie okolo nás. Amway verí, že budovanie povedomia o prostredí, v ktorom žijeme a pozitívny príspevok jednotlivcov a komunít (napríklad upratovanie parkov alebo znižovanie spotreby energie) sú kľúčom k vytváraniu udržateľnej budúcnosti. Každý rok prehlbujeme naše inovatívne a premyslené iniciatívy, aby sme zachovali náš svet pre budúce generácie. Do roka 2015 chceme znížiť emisie skleníkových plynov, minimalizovať množstvo odpadu a spotrebu vody a rozšíriť používanie obnoviteľných zdrojov energie.