image/png;;;Responsible_2_sm.png

Zodpovednosť

Víziou spoločnosti Amway je pomáhať ľuďom žiť lepší život – už viac ako polstoročie je kľúčovou súčasťou vízie spoločnosti Amway jej spoločenská zodpovednosť. Táto zásada je ukotvená v Zásadách zakladateľov: sloboda, rodina, sloboda, nádej a odmena.

image/jpeg;;;323845.jpg

Zásady zakladateľov

Spoluzakladatelia Jay Van Andel a Rich DeVos stanovili štandardy etiky a vedenia spoločnosti Amway, ktoré dodržiavajú zamestnanci ako aj Vlastníkov podnikania Amway pri všetkých aktivitách. Základné princípy - sloboda, rodina, nádej a odmena, sú doslova vytesané na kameni pred svetovým ústredím spoločnosti Amway.
Spoločnosť Amway bude vždy podporovať základnú zásadu SLOBODY ľudí pri určovaní si ich vlastnej budúcnosti a poskytovať im čas a zdroje na ochranu a zabezpečenie ich RODINY. Okrem toho spoločnosť Amway bude vždy ponúkať ľuďom NÁDEJ a príležitosť získať ODMENU adekvátnu ich snahe.

image/png;;;foto3_v2.png

Amway - naša vízia

Naša vízia je celkom jednoduchá. Pracujeme každý deň, aby sme ľuďom pomohli lepšie žiť. Ľuďom kdekoľvek na svete pomáhame objaviť ich potenciál a dosiahnuť ich ciele tak, že im ponúkame kvalitné výrobky a príležitosť do budúcnosti, ktorú ponúkame ľuďom na celom svete.
Sme pyšní na náš záväzok zabezpečiť dokonalé podnikanie, starostlivosť o ľudí a spoločnosť ako aj o životné prostredie, pretože robíme to, čo je správne a nielen priemerné.