Amway Slovensko, s.r.o. zahájila svoju činnosť na slovenskom trhu v roku 1994. V súčasnej dobe je súčasťou materskej firmy Alticor so sídlom v meste Ada v Michigane v USA. Tá okrem Amway zahŕňa ešte dcérske firmy Quixtar, Access Business Group a Pyxis. Alticor patrí k najvýznamejším a najväčším firmám priameho predaja na svete. Jeho ročný obrat činí viac než 6,4 mld. USD a spolupracuje s ním cca 3 mil. obchodných partnerov.

Amway Slovensko, s.r.o. má cca 6.000 registrovaných obchodných partnerov (Vlastníkov podnikania Amway, Privilegovaných zákazníkov Plus a Privilegovaných zákazníkov) a zákazníkov, ktorí za hospodársky rok 2008 vytvorili obrat vo výške 145 mil. Sk (4,8 mil. euro), čo je o 10% viac, ako v predchádzajúcom roku 2007. Žiadny z týchto partnerov nie je zamestnancom firmy Amway. Obchodnou metódou firmy Amway je priamy predaj spotrebného tovaru, hlavne pleťovej a dekoratívnej kozmetiky, výživových doplnkov, pracích a čistiacich prostredkov, kuchynského riadu, systému na doúpravu vody a ďalších výrobkov.

Úspech Amway Slovensko, s.r.o.

Úspech spoločnosti Amway na Slovensku spočíva, rovnako tak, ako v ďalších krajinách, kde Amway pôsobí, na príťažlivej koncepcii priameho predaja, jedinečnosti Predajného a marketingového plánu Amway, firemnej podnikateľskej kultúre a vysokokvalitných výrobkoch.

Amway má dva ciele:

  •     byť najlepšou podnikateľskou príležitosťou na svete,
  •     prostredníctvom svojich výrobkov ponúknuť lepšie riešenia pre lepší život. 

Princíp podnikania s Amway si získal mimoriadnu obľubu, pretože umožňuje v podstate komukoľvek bez veľkých vstupných investícií zahájiť svoje vlastné podnikanie a s použitím jasne a presne definovaného predajného plánu dosiahnuť svoje podnikateľské i osobné ciele. Výsledky práce VPA závisia na ich slobodnom rozhodnutí, ako túto príležitosť využijú. Spotrebiteľom potom výrobky Amway umožňujú každodenne uspokojovať ich najnáročnejšie požiadavky.

Vybavenosť Amway Slovensko, s.r.o.

Ústredie Amway Slovensko, s.r.o. sa nachádza v Bratislave a pracuje v ňom 7 zamestnancov.

Amway Slovensko, s.r.o. dodáva výrobky svojim VPA/PZ+/PZ prostredníctvom zásielkovej služby až do domu z Východoeurópskeho centrálneho skladu. Dodacie lehoty sú min. 2 pracovné dni.

Tovar si môžu VPA/PZ+/PZ objednávať poštou, faxom, e-mailom, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Často využívanou možnosťou je dodanie tovaru na dobierku. Stále rastúcu obľubu si získava internetový obchod Amway, ktorý ponúka okrem možnosti objednávania tovaru taktiež rozsiahle komunikačné služby a možnosti pre vzájomnú komunikáciu medzi spoločnosťou a VPA/PZ+/PZ.