image/png;;;image.png

V čom sme iní

Našou najvýraznejšou iniciatívou je podpora kampane AMWAY ONE BY ONE™ pre deti. Vďaka nej, od uvedenia v roku 2003, sme pomohli viac ako 8 miliónom detí na svete. Európske pobočky spoločnosti Amway podporujú organizáciu UNICEF už od roku 2001 - zamestnanci spoločnosti Amway a Vlastníci podnikania Amway pomohli vyzbierať okolo 6 miliónov eur na podporu projektov UNICEF.

image/png;;;making_a_difference_2.png

One by One

Globálna spolupatričnosť je dôležitou súčasťou korporátnej filozofie Amway už od založenia Amway v roku 1959. AMWAY ONE BY ONE™ Kampaň pre deti sa rozbehla v roku 2003 a odvtedy sme v jej rámci darovali viac ako 141 miliónov USD a pomohli viac ako 8 miliónom detí. Navyše, zamestnanci a Vlastníci podnikania Amway odpracovali viac ako 2,3 milióna hodín dobrovoľníckych prác.

image/png;;;making_a_difference_3.png

Životné prostredie

V roku 1959 Amway uviedla na trh L.O.C.™ (Liquid Organic Cleaner) Univerzálny čistiaci prostriedok, čím preukázala náš postoj voči životnému prostrediu, pretože v jeho zložení sú použité biodegradovateľné prísady. Tento prístup k životnému prostrediu sa stal nosným kameňom firemnej filozofie spoločnosti Amway.

V roku 1989 spoločnosť získala ocenenie za vzťah k prostrediu od Organizácie Spojených Národov - United Nations Environment Programme Achievement Award. Svetové riaditeľstvo Amway v meste Ada, Michigan, USA získalo certifikát od organizácie Wildlife Habitat Council. Do roku 2014 chce Amway dosiahnuť postavenie vedúcej spoločnosti priameho predaja v oblasti trvalo udržateľných zdrojov, znížiť emisie skleníkových plynov o 25 percent, znížiť množstvo produkovaného odpadu a zabezpečiť jeho recyklovateľnosť až na 95 percent, znížiť spotrebu vody o 10% a zvýšiť využitie alternatívnych zdrojov energie na 15 percent.

Naše odhodlanie používať techniky trvalej ekologickej udržateľnosti je silné a aplikujeme ho aj v naše výrobnej činnosti, recyklácii a ekologických spôsoboch pestovania prísad do výrobkov NUTRILITE. Amway stále pokračuje v inovovaní, používame obnoviteľnú energiu, zlepšujeme spôsoby znižovania množstva odpadu, vyrábme aerosóly bez freónov a vo všetých našich výrobkových radoch používame prírodné prísady.

image/png;;;making_a_difference_4.png

Etika

Amway je globálna obchodná spoločnosť a naše podnikanie musí byť v súlade s právnymi normami všetkých štátov, kde pôsobíme. Zákony a zvyky sa v mnohých krajinách líšia, avšak našou prioritou je vždy zachovávať najvyššie etické štandardy. Naša podnikateľská etika je univerzálna a často je prísnejšia než požadujú lokálne zákony. Čestnosť je základom úspechu nášho podnikania. Robíme to, čo je správne, nie čokoľvek, čo funguje. Úspech Amway nemeriame len ekonomickými ukazovateľmi, ale aj rešpektom, dôverou a dôveryhodnosťou, ktorú získame. Viac informácií o podnikateľskej etike v našom priemysle získate od Združenia priameho predaja v Slovenskej republike.

image/png;;;making_a_difference_5.png

Pomáhame v núdzi

Amway podporuje svoje lokálne partnerské organizácie pri pomoci ľuďom v núdzi. Naši zamestnanci a Vlastníci podnikania Amway pomáhajú tam, kde je to potrebné. Amway poskytla finančnú podporu, výrobky a hygienické potreby pre obete tsunami v juhovýchodnej Ázii, hurikánu Katrina a nedávno obetiam zemetrasení na Haiti a v Japonsku. Amway Disaster Response Team (Zásahový tím pri katastrofách) za posledné roky zasahoval pri 25 prírodných katastrofách.

image/png;;;making_a_difference_6.png

Vážime si našich zamestnancov

Amway je spoločnosť, ktorá verí, že každý jednotlivec je dôležitý. Touto filozofiou žijeme každý deň. Aby sa naše myšlienky stali skutkami, pomáhame našim zamestnancom dosahovať ciele, napĺňať si ambície a prispievať k životu komunít na miestach, kde podnikáme. Ľudia, ktorí pracujú pre Amway zostávajú v Amway. Väčšina z našich zamestnancov pre nás pracuje viac ako 10 rokov, mnohí už niekoľko desaťročí. Amway, ako vedúca spoločnosť v oblasti zdravia a krásy, zabezpečuje, aby naši zamestnanci mali prístup ku zdrojom, ktoré potrebujú, aby mali zdravý život.

Amway Academy ponúka kurzy prostredníctvom internetu, prezentácií a osobných školení. Amway Academy udelila v roku 2010 viac ako 3 000 certifikátov v rámci Európy.