Problém

Globálna podvýživa u detí je stále väčší problém. Milióny detí kvôli nej umierajú každý rok. Tí, ktorí prežijú, často čelia zdravotným problémom po zvyšok života.

Riešenie

Vďaka vlastnému vývoju NUTRILITE™ vyvinul NUTRILITE Little Bits, výživový doplnok pre deti ohrozené podvýživou, obsahujúci rastlinné nutrienty. 

 

Výsledky

Kampaň Nutrilite™ Power of 5 si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o podvýžive u detí a upozorniť na dôležitosť správnej výživy najmä u detí do päť rokov.

Naším cieľom je zvýšiť výživovú hodnotu stravy u detí od 6 mesiacov do päť rokov. Podporujeme všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a byť súčasťou globálneho riešenia tohto problému.

 

image/png;;;untitled.png

Partnerstvo a NUTRILITE Power of 5 

V rámci kampane NUTRILITE Power of 5 sa snažíme zdôrazňovať dôležitosť vzťahov nutných pre fyzické aj duševné zdravie dieťaťa. Najdôležitejším je v tomto ohľade vzťah medzi matkou a dieťaťom. Nevládne organizácie hrajú dôležitú rolu v ich podpore. Práve na tento vzťah sa Amway a NUTRILITE snažia klásť dôraz v spolupráci s nevládnou organizáciou CARE, ktorá sa venuje kľúčovým témam podpory detí najmä výžive a vzdelaniu.

image/jpeg;;;foto3.jpg

Váš príspevok na kampaň Power of 5

CARE je globálna organizácia, ktorá pôsobí v mnohých krízových oblastiach a pomáha v rozvojových krajinách. Váš príspevok pomôže distribúcii balíčkov NUTRILITE Little Bits. Náklady na dodávku Little Bits pre jedno dieťa na jeden mesiac sú 10 dolárov, teda 120 dolárov na jeden rok.

image/jpeg;;;Guinness-World-Record-collage.jpg

Čo sme spoločne dosiahli

V roku 2014 sa ľudia na celom svete spojili, aby pripojili svoj odtlačok ruky v rámci kampane Power of 5 a upozornili na problém podvýživy u detí. Celkom bolo vytvorených 260872 odtlačkov, z nich 75200 bolo uznaných a použitých na najväčšiu koláž z odtlačkov rúk na svete. Vytvorili sme tak spoločne svetový rekord. Amway daruje za každý odtlačok 1 USD na podporu boja s detskou podvýživou.

Viac informácií o probléme detskej podvýživy nájdete na http://mamap.io/map. Tunájdete štatistiku vypovedajúcu o podvýžive u detí vo viac ako 30 krajinách. Projekt bol vytvorený v spolupráci medzi Amway a Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).