Miestna asociáca priameho predaja

Združenie priameho predaja

Amway Corporation je dlhodobým aktívnym členom Združenia priameho predaja v Spojených štátoch a Svetovej federácie združenia priameho predaja. Priamy predaj tvorí obrat 80 miliárd amerických dolárov a pracuje v ňom 30,9 miliónov predajcov. V Európe je Amway členom Federácie európskeho Združenia priameho predaja (FEDSA).

Združenie priameho predaja na Slovensku (ZPP)

ZPP je dobrovoľná organizácia a jej cieľom je podporovať záujmy svojich členov vzhľadom na spoločný spôsob predaja. Predpokladom členstva je rešpektovať korektnosť podnikania vo vzťahu k zákazníkom, svojim predajcom a konkurencii tak, ako to stanovujú medzinárodné pravidlá priameho predaja známe ako Etický kódex.
Amway Slovensko, s.r.o. je od roku 1995 aktívnym členom ZPP na Slovensku. Jan Stránský, manažér pre vonkajšie vzťahy Amway ČR a SK je členom ZPP a členom výkonného výboru Európskej federácie priameho predaja (FEDSA). 
ZPP udržuje užitočné pracovné kontakty s vládnymi činiteľmi a zastupiteľskými orgánmi, informačnými a vzdelávacími inštitúciami.
Má k dispozícii nezávislého právnika, ktorý dbá na dodržiavanie pravidel Etického kódexu na Slovensku a rieši spory medzi firmami, predajcami a zákazníkmi.
Viac sa dozviete na www.zpp.sk.

Európske združenie priameho predaja (FEDSA)

ZPP je členom FEDSA (Európskeho združenia priameho predaja) so sídlom v Bruseli a WFDSA (Svetová organizácia priameho predaja) so sídlom vo Washingtone.
FEDSA existuje od roku 1968 a v súčasnosti združuje 25 členských spoločností Európy. Tie reprezentujú viac než 450 firiem s obratom 7,2 mld. euro. Viac informácií získate na www.fedsa.be

Svetová organizácia priameho predaja (WFDSA)

WFDSA ako celosvetová organizácia priameho predaja združuje 49 členských spoločností. Na základe jej štatistík sa celkový výkon priameho predaja vo svete pohybuje okolo 81 mld. USD a venuje sa mu vyše 33 mil predajcov. Viac sa dozviete na www.wfdsa.org.

Zväz obchodu Slovenskej republiky

Amway Slovensko, s.r.o. je v rámci členstva v ZPP tiež členom Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR so sídlom v Bratislave. Táto organizácia je významným zástupcom podnikateľskej sféry pôsobiaca v oblasti obchodu. Je partnerom vlády pri vytváraní vhodného právneho a podnikateľského prostredia v našej krajine. Viac sa môžete dozvedieť na www.zocr.sk.