Amway - naša vízia

Naša vízia je celkom jednoduchá. Pracujeme každý deň, aby sme ľuďom pomohli lepšie žiť. Ľuďom kdekoľvek na svete pomáhame objaviť ich potenciál a dosiahnuť ich ciele tak, že im ponúkame kvalitné výrobky a príležitosť do budúcnosti, ktorú ponúkame ľuďom na celom svete.

Sme pyšní na náš záväzok zabezpečiť dokonalé podnikanie, starostlivosť o ľudí a spoločnosť ako aj o životné prostredie, pretože robíme to, čo je správne a nielen priemerné.

Zásady zakladateľov

Spoluzakladatelia Jay Van Andel a Rich DeVos stanovili štandardy etiky a vedenia spoločnosti Amway, ktoré dodržiavajú zamestnanci ako aj Vlastníkov podnikania Amway pri všetkých aktivitách. Základné princípy - sloboda, rodina, nádej a odmena, sú doslova vytesané na kameni pred svetovým ústredím spoločnosti Amway.

Spoločnosť Amway bude vždy podporovať základnú zásadu SLOBODY ľudí pri určovaní si ich vlastnej budúcnosti a poskytovať im čas a zdroje na ochranu a zabezpečenie ich RODINY. Okrem toho spoločnosť Amway bude vždy ponúkať ľuďom NÁDEJ a príležitosť získať ODMENU adekvátnu ich snahe.

O čom vlastne Amway je

Vzťahy

Amway je založená na koncepte vzťahov, ktoré začínajú partnerstvom medzi zakladateľmi spoločnosti. Vzťahy medzi rodinami zakladateľov, zamestnancami a Vlastníkmi podnikania Amway tvoria základ našej spoločnosti.

Silné a spoľahlivé vzťahy sú kľúčovým prvkom modelu Amway podnikania, pretože tvoria výhodu pre našich zákazníkov: veľké pohodlie a najlepšie možné služby na základe osobného rozhovoru. Naši Vlastníci podnikania Amway s dôkladnými znalosťami o výrobkoch a so zmyslom pre potreby zákazníkov sa vždy individuálne starajú o každého jednotlivca a to nezávisle od toho, či sa to týka výrobkov alebo rád ako začať Amway podnikanie.

Občianstvo

Sme si vedomí osobnej hodnoty každého jednotlivca. Spoločnosť Amway si je vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti. Veríme, že je našou povinnosťou byť dobrými občanmi v komunitách, kde žijeme a pracujeme. Naši zamestnanci a obchodní partneri sa na tom aktívne podieľajú po celom svete a pomáhajú tak zabezpečiť zmenu k lepšiemu.

Kampaň AMWAY ONE BY ONE™ určená deťom sa začala v roku 2003 a prostredníctvom nej sa odvtedy vyzbieralo viac ako 141 miliónov US dolárov. Amway je v Európe partnerom organizácie UNICEF od roku 2001. Zamestnanci spoločnosti Amway a Vlastníci podnikania pomohli vyzbierať okolo 6 miliónov eur na podporu projektov UNICEF.

Podnikateľská príležitosť

Amway je zástancom slobody a slobodného podnikania. Amway podnikateľská príležitosť ponúka každému možnosť vybudovať si vlastné podnikanie a šancu uspieť na základe ich individuálnych ambícií. Amway podporuje svojich Vlastníkov podnikania prostredníctvom spravodlivého systému odmien a vysokokvalitnými radmi výrobkov. Amway Academy ponúka kurzy prostredníctvom internetu, prezentácií a osobných školení. Amway Academy udelila v roku 2010 viac ako 3 000 certifikátov v rámci Európy.

Naše značky

Súčasťou nášho portfólia vysokokvalitných výrobkov sú výživa, krása a starostlivosť o domácnosť. Značky ako NUTRILITE™, ARTISTRY™, beautycycle™ alebo AMWAY HOME™ prispievajú k pocitu zdravého bytia a radosti zákazníkov. Sú to značky, na ktorých si Vlastníci podnikania Amway budujú ich podnikanie. Pre viac informácií ohľadom jednotlivých značiek, prosím, kliknite sem

Vízia a hodnoty