Amway verí, že tvrdá práca by mala byť odmenená.

Vy a vami sponzorovaní VPA získavate odmeny za sponzorovanie a predaj výrobkov na základe Amway Predajného a marketingového plánu. Váš príjem môžete získať tromi spôsobmi:

  • Maloobchodnou maržou: rozdiel medzi Predajnou cenou Amway, za ktorú VPA kupuje väčšinu výrobkov Amway a Odporúčanou maloobchodnou cenou, je asi 30%.
  • Výkonnostným bonusom z osobného obratu: Amway vypláca VPA odmeny vo forme bonusov na základe dosiahnutého objemu predaja realizovaného VPA zákazníkom.
  • Výkonnostným bonusom zo skupinového objemu: VPA môžu taktiež získavať ďalšie odmeny na základe objemu predaja realizovaného nimi registrovaných VPA, ktorí patria do ich zostupnej línie. Výplata týchto bonusov neovplyvní bonusy, ktoré sú vyplácané VPA v zostupnej línii.

Jednoduché kroky k úspechu

1. krok: Vzdelávajte sa Jediný spôsob ako naozaj spoznať predávané výrobky je používať ich. Pri prezentácii a ponúkaní výrobkov vašim zákazníkom je dôležité vedieť, čo tieto výrobky dokážu.

2. krok: Predaj Rozšírenim vašich znalostí o výrobkoch objavíte všade okolo vás ľudí, ktorí potrebujú to, čo im môžete prostredníctvom Amway podnikania ponúknuť. Maloobchodný predaj je najjednoduchším spôsobom finančného zisku prostredníctvom vášho Amway podnikania.

3. krok: Sponzorovanie Niektorým vašim priateľom ponúkajú Amway výrobky správne riešenie, ktoré hľadajú. Tých, ktorí hľadajú podnikanie, ktoré im pomôže dosiahnuť ich ciele zase zaujme Amway podnikateľská príležitosť. Rozširovaním vášho podnikania budú aj VPA vo vašej skupine predávať a nakupovať väčšie množstvo výrobkov a tým sa zvýši aj váš príjem. Je to úplne jednoduché. Zaregistrujte si vaše Amway podnikanie ešte dnes.

Ako funguje Amway