€1,115.34
(Show all)
Quantity:

  Great-tasting filtered water with preserved mineral content for healthy and convenient living. With the eSpring Water Treatment System, there is no need to buy water in plastic bottles again!
   

  What It Does For You

  • Effectively treats up to 99.99% of waterborne disease causing bacteria and viruses in drinking water* **.
  • Effectively reduces over 160 contaminants including over 140 potential health affecting ones**. This includes particulates (like silt, sand, pipe scale), organic chemicals (like pesticides, PCBs) inorganic chemicals (like lead, mercury) and microbiological (bacteria, viruses, protozoa). Tap drinking water may also contain contamination from pharmaceutical and veterinary products.
  • Preserves beneficial minerals in water, such as calcium, magnesium, and fluoride.
  • Filters out microplastics in tap water down to 0.2 microns.
  • Effectively reduces chlorine and chloramine; thus, improves the taste, odour and clarity of water ***.
  • Comes complete with Auxiliary Tap for convenience and functionality.
  • Manufactured from premium materials.
  • The carbon block filter effectively reduces particulates down to 0.2 microns, which is 300 to 500 times smaller than a human hair****. (Particles include asbestos, sediment, dirt and scale precipitate).

  *The eSpring Water Treatment System has not been tested for the reduction of any coronaviruses (i.e. MERS, SARS or COVID-19).
  **The eSpring Water Treatment System does not prevent or mitigate diseases.
  *** Depending on the amount of chlorine in tap water. The tap water in your region might not contain chlorine or a noticeable amount of chlorine.
  **** Average human hair size is 60-100 microns

  Why You Would Like It

  eSpring is the world’s number one selling brand of home water treatment systems.*

  Water is the source of healthy living. It helps you to be at your best physically and mentally. It enables you to live life to the full. Water that comes out of eSpring Water Treatment Systems provides you with water in its pure form – great tasting and rich in minerals.
  How can you enjoy water as part of a healthy lifestyle in a way that is good for both your family and the planet?
  You need clarity, and here it is.
  Each filter treats 5,000 litres of water before a replacement is required.

  * Based on a Verify Markets study of 2020 global sales. Will be revised every other year.

  Facts For You

  Three treatment technologies

  The eSpring Water Treatment System combines the power of mechanical filtration, absorption and ultraviolet light inactivation, coupled with advanced electronic monitoring.

  • Prefilter

  Pleated media with high surface area uses mechanical filtration to trap large particulates, which protects the carbon block filter from clogging.

  • Advanced Carbon-Block Filter

  Reduces over 160 contaminants including over 140 potential health-effect contaminants down to 0.2 microns*.

  • Ultraviolet Light Technology

  The eSpring water purifier UV lamp provides up to 40 millijoules per square centimeter of UV, which effectively reduces 99.9% of waterborne disease-causing bacteria, viruses, and cysts.* **

  The eSpring Water Treatment System is third party certified to internationally recognised NSF/ANSI standards. Certification relates to improving taste, odour and appearance of water (standard 42); removal of lead and volatile organic contaminants (standard 53); as providing supplemental bactericidal treatment of disinfected public drinking water (standard 55); and elimination of emerging contaminants, such as herbicides and some prescription and over-the-counter medicines, etc. (standard 401). The eSpring Water Treatment System has earned the Water Quality Association Gold Seal for superior consumer water treatment products (https://wqa.org/find-products#/keyword/espring). The World Quality Association (WQA) Gold Seal is awarded to products that pass rigorous testing requirements of industry standards and annual manufacturing facility audits, and also comply with WQA's Certification Schemes

  https://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?TradeName=espring&Standard=&ProductType=&PlantState=&PlantCountry=&PlantRegion=&submit3=Search&hdModlStd=ModlStd
  NSF International is a leading independent organisation developing public health standards and certification programmes that help protect the world’s food, water, consumer products and environment. The NSF certificate is your assurance that the product has been tested by one of the most-respected independent product testing organisations – from extensive product testing and material analyses to unannounced plant inspections, every aspect of a product’s development is thoroughly evaluated before it can earn NSF certificate.

  http://info.nsf.org/Certified/dwtu/listings.asp?CompanyName=a
  ccess+business+
  group&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTUasp?CompanyName
  =access+business+group&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTU

  This eSpring system launched in 2002 and has sold over 6 million units to date***.

  * eSpring Water Treatment System does not prevent or mitigate diseases.
  ** Bacteria by up to 99.9999%, viruses by up to 99.99%, and cysts by up to 99.9%.
  ** UV cyst reduction is intended for Giardia and Cryptosporidium cysts.
  ** The eSpring Water Treatment System has not been tested for the reduction of any coronaviruses (i.e. MERS, SARS or COVID-19) .
  ***As of April 2020.

  • eSpring ™ je celosvetovo najpredávanejšou značkou domácich systémov na doúpravu vody. *

  * Podľa analýzy globálnych tržieb za rok 2018 vykonané spoločnosťou Verify Markets.

  * Raz za dva roky sa bude revidovať.

  • eSpring kombinuje tri technológie úpravy vody: mechanickú filtráciu, adsorpciu a inaktiváciu UV svetlom.
  • Patentovaný uhlíkový filter účinne znižuje výskyt častíc s veľkosťou až 0,2 mikrónov, čo je 300 až 500-krát menej ako priemer ľudského vlasu. K časticiam, ktoré zariadenie eSpring filtruje patrí azbest, sedimenty, nečistoty a vodný kameň.*

  * Priemer ľudského vlasu je v priemere 60-100 mikrónov.

  * 01803462.4 Čína, 202616 India, ID0021067 Indonézia, 4567704 Japonsko, 10-0468186 Kórejská republika, MY139949-A Malajzie, 197169 Taiwan, 32008 Thajsko, 6368504 Spojené štáty americké

  • Obsahuje patentovanú bezdrôtovú technológiu napájania eCoupled™, ktorá vzduchom, vodou a plastovými komponenty bez priameho kontaktu elektrického prívodu prenáša elektrinu potrebnú k zapnutiu UV lampy. Vďaka inteligentnému bezdrôtovému napájania je zariadenie veľmi účinné a spoľahlivé. Vývojový tím túto prelomovú technológiu prvýkrát využil v roku 2000 a eSpring je jediná značka zariadenie na úpravu pitnej vody, ktorá túto technológiu využíva.*

  * 6436299 Spojené štáty americké

  • Inteligentný čip zaisťuje bezdrôtovú komunikáciu s jednotlivými vložkami. Vďaka tomu monitor rozpozná a zobrazuje prevádzkové podmienky a sťahuje dôležité informácie o jednotlivých vložkách, napr. o dobe používania a zostávajúcej kapacite.

  * 6436299 Spojené štáty americké

  • Viac ako 80 udelených patentov a žiadostí v patentovom konaní.
  • Technológia okamžitého nábehu – UV lampa vo vnútri vložky filtra sa zapína iba vtedy, keď otočíte kohútikom, vďaka čomu prúdi studená voda neohriata UV žiarením.
  • Elegantný dizajn, ktorý šetrí miesto.
  • Prídavný kohútik s logom značky v spodnej časti, luxusný dizajn pre tie najmodernejšie kuchyne.
  • Dĺžku hadiček je možné prispôsobiť podľa potreby.
  • Jednotka se dodáva v zmontovanom stave.
  • eSpring Systém na doúpravu pitnej vody funguje pri bežnom tlaku vody v domácnostiach. Inštaluje sa pod drezom, kde nie je na očiach.
  • eSpring je prvé zariadenie na doúpravu pitnej vody, ktoré využíva indukčnú väzbu a technológiu inteligentného čipu.
  • Inteligentný čip zaisťuje bezdrátovú komunikáciu s jednotlivými vložkami. Vďaka tomu monitor rozpozná a zobrazuje prevádzkové podmienky a sťahuje dôležité informáce o jednotlivých vložkách, napr. o dobe používánia a zostávajúcej kapacite.

  TECHNICKÉ PARAMETRE eSpring™ Systému na doúpravu pitnej vody:

  • Výška krytu: 327 mm.
  • Priemer: 178 mm. Vyrobené z trvanlivej, nárazuvzdornej umelej hmoty.
  • Vstupný prúd: 19 V DC, 3,16 A
  • Vložka filtra (model č. 100186): Lisovaný uhlíkový blok s ultrafialovou lampou.
  • Materiály: Všetky materiály prichádzajúce do styku s vodou splňujú požiadavky americkej FDA pre použitie pri prenose kvapalín pre ľudskú spotrebu.
  • Maximálny prevádzkový tlak: 860 kPa
  • Minimálny prevádzkový tlak: 104 kPa
  • Maximálna prevádzková teplota: 30° C
  • Minimálna prevádzkový teplota: 4,4° C
  • Servisný prietok: 3,4 l za minútu pri tlaku vody 415 kPa s novou vložkou filtra. (Skutočný prietok bude úmerný tlaku vody a dĺžke prevádzky vložky filtra.)
  • Kalibrovaná životnosť: Filter je určený na priemerné potreby jednej rodiny na varenie a pitnú vodu po dobu jedného roka alebo 5000 litrov, podľa toho, která skutočnosť nastane skôr. Pozn.: Skutečná životnosť vložky filtra bude úmerná frekvencii používania a kvalite vodného zdroja.
  • Upozornenie: Záruka se vzťahuje iba na eSpring v prípade použitia originálnych komponentov a súčiastok. Ak je systém eSpring pripojený inými súčiastkami (napr. iným kohútikom ako je originálny eSpring Kohútik), dôjde k  automatickej strate záruky na celý systém.
  • Inštalácia: Rýchla a jednoduchá.
  • Výmena vložky filtru: Rovnako rýchla a jednoduchá. Užívateľ ju môže vykonať sám. Z dôvodu výmeny filtra nie je nutné zariadenie na doúpravu pitnej vody zaslať do výrobného závodu.
  • Testovanie: Certifikácia treťou stranou v súlade s mezinárodnými štandardami NSF/ANSI 42, 53, 55, 401 a normou WQA Gold Seal.

  Účinne znižuje výskyt viac ako 160 kontaminantov vrátane viac ako 140 potenciálne zdraviu škodlivých kontaminantov:

  • olovo a ortuť
  • častice až do veľkosti 0.2 mikrónov vrátane azbestu, sedimentov, špiny a vodného kameňa
  • 32 pesticídov a vedľajších produktov pesticídov
  • 13 vedľajších produktov dezinfekcie
  • radón a vedľajšie produkty rozpradu rodónu v pitnej vode
  • 9 farmaceutických kontaminantov
  • 42 známych alebo predpokladaných endokrinných disruptorov


  Účinne ničí (obmedzuje alebo bráni reprodukcii) viac ako 99,99 % choroboplodných baktérií a vírusov prenášaných vodou * (vrátane koliformných, patogénnych a heterotrofné baktérií, poliovírusu, rotavírusu a hepatitídy A).

  * Pri použití ako doplnkového baktericídneho systému pre úpravu pitnej vody z verejných vodovodov.


  Účinne znižuje obsah chlóru a chlóramínu, čím zaisťuje výrazné zlepšenie chuti vody, jej vôňu a priezračnosť.

  • Upraví vodu na pitie a varenie pre šesťčlennú rodinu s objemom 5 000 litrov alebo po dobu jedného roka podľa toho, čo nastane skôr.
   - Jedna vložka filtra eSpring zaistí ekvivalent až 10 000 (pollitrových) fliaš vody. *

  * Životnosť filtra závisí na kvalite vody a intenzity používania.

  • Dosahuje výnimočného prietoku zabezpečujúceho až 3,4 litra upravenej vody za minútu.
   - Úplne naplní malý (dvojlitrový) hrniec iCook za menej ako 34 sekúnd.
   - Úplne naplní štandardný kávovar na 12 hrnčekov za menej ako 38 sekúnd.
  • Značka eSpring je držiteľom patentov, ktoré zahŕňajú také technológie ako aktívny uhlíkový blok filtra, design filtra/vložky a konštrukčné mechanické a elektrické prvky. *

  * 2598233 Kanada, 200610103021.1 Čína, HK1109132 Hongkong, 4819617 Japonsko, MY142701-A Malajzia, 6436299 Spojené štáty americké, 6673250 Spojené štáty americké, 3878645 Japonsko, 03152640.3 Čína, HK1063458 Hongkong, 03804217.7 Čína, 4430399 Japonsko, 10-0824147 Kórejská republika, 6984320 Spojené štáty americké, 236136 India, 4358635 Japonsko, 10-0875571 Kórejská republika, 6806649 Spojené štáty americké, 7170200 Spojené štáty americké, Čína, 202616 India, ID0021067 Indonézia, 4567704 Japonsko, 10-0468186 Kórejská republika, MY139949-A Malajzie, 197169 Tchaj -wan, 32008 Thajsko, 6368504 Spojené štáty americké, 5156027 Japonsko, 10-1377925 Kórejská republika, I397101 Taiwan, 58632 Thajsko, 7568955 Spojené štáty americké

  Key Features

  Technical specifications eSpring Water Treatment System:

  • Housing Height: 327 mm nominal.
  • Diameter: 178 mm nominal. Constructed of durable, high-impact plastic
  • Power supply electrical input: 110 -220 V AC.
  • Electrical Input (from power supply): 19V DC, 3.16A.
  • Cartridge (Order No. 100186): Pressed carbon block with internal UV lamp
  • Materials: All wetted materials meet U.S. FDA requirements for use in transmitting fluids for human consumption.
  • Maximum Operating Pressure: 860 kPa (8.6 bar).
  • Minimum Operating Pressure: 104 kPa (1.04 bar).
  • Maximum Operating Temperature: 30°C.
  • Minimum Operating Temperature: 4.4°C.
  • Rated Service Flow: 3.4 litres per minute at 415 kPa (4.15 bar) of water pressure with a new cartridge. (Actual flow rate will vary according to water pressure and the length of time the cartridge has been in service.)
  • Rated Service Life: The cartridge is designed to serve the average family’s cooking and drinking water needs for one year or 5000 litres, whichever comes first. NOTE: Actual cartridge life will vary according to the amount of use and quality of the water supply.
  • Cartridge replacement: Quick and easy. Can be handled by the user. Does not require returning the water treatment system to the factory for cartridge replacement.
  • Testing: Third-party certified to internationally recognized NSF/ANSI Standards 42, 53, 55, 401 and the WQA Gold Seal.

  How To Use

  • The main eSpring Water Filtration unit is fully assembled when shipped.
  • Tube lengths can be modified to suit the requirements of the preferred installation point.
  • After installation, the eSpring system delivers filtered water directly through the tap.
  • Each filter lasts for 1 year or 5,000 litres– whichever comes first – before a replacement filter is needed.  
  • For any service questions or to claim your warranty, please contact us on [insert local Customer Care telephone number].