Odoslaním tejto prihlášky spoločnosti Amway súhlasíte s Podmienkami používania internetových stránok Amway. Tiež prehlasujete, že súhlasíte a zaväzujete sa, že budete dodržiavať Zmluvné podmienky spoločnosti Amway a ďalšie zmluvné dokumenty, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť. Vaše osobné údaje bude zhromažďovať a spracúvať spoločnosť Amway GmbH, Benzstrasse 11b-c, D-82178 Puchheim, v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré okrem iného vysvetľujú vaše práva na ochranu osobných údajov a ich uplatňovanie.