Naša vízia

„Víziou Amway je pomáhať ľuďom viesť lepší život. Túto víziu premieňame na realitu tým, že ponúkame ľuďom podnikateľskú príležitosť, ktorá im umožňuje uspieť vďaka vlastnému úsiliu a vynaloženej námahe. Slobodné podnikanie nie je charakteristické len pre Američanov. Podnikateľského ducha majú ľudia na celom svete.”

Doug DeVos, Amway Prezident

„Víziou Amway je pomáhať ľuďom viesť lepší život. Túto víziu premieňame na realitu tým, že ponúkame ľuďom podnikateľskú príležitosť, ktorá im umožňuje uspieť vďaka vlastnému úsiliu a vynaloženej námahe. Slobodné podnikanie nie je charakteristické len pre Američanov. Podnikateľského ducha majú ľudia na celom svete.”

Doug DeVos, Amway Prezident

Naše hodnoty

Veríme v ľudí a ich podnikavosť, čo nás doviedlo k šiestim základným hodnotám, ktoré nás všetkých spájajú, a to zamestnancov, Vlastníkov podnikania Amway ako aj celú komunitu Amway.

Princípy zakladateľov

Zakladatelia Amway - Rich DeVos a Jay Van Andel – vždy túžili podnikať a založili Amway, aby pomáhali ľuďom s rovnakým cieľom. Verili, že vlastníctvo podnikania je bránou k vybudovaniu lepšieho života. Vybudovali Amway na štyroch základných pilieroch, ktoré prináša vlastníctvo podnikania – a tieto princípy nás sprevádzajú dodnes.

SLOBODA

Amway sa páči ľuďom, ktorí chcú robiť vlastné rozhodnutia, nastavovať si vlastné ciele a dosahovať vlastné úspechy. Pomáhame ľuďom získať finančnú istotu a vybudovať si kariéru, po ktorej túžia, takže môžu žiť podľa svojich predstáv.

NÁDEJ

Amway ponúka príležitosť ľuďom z každého prostredia. Spája ich nádej a túžba po lepšom živote. Veríme, že ľudia to môžu dosiahnuť pomocou podpory a príležitosti, ktorú ponúkame.

RODINA

Ľudia spojení s Amway sú súčasťou celosvetovej komunity, navzájom sa podporujú a povzbudzujú. Príležitosť, ktorú ponúkame, pomáha Vlastníkom podnikania Amway vybudovať si lepší život pre seba aj svoje rodiny.

ODMENA

Amway odmeňuje a oslavuje namáhavú prácu a úspechy ľudí okolo nás. Chápeme, že skutočný úspech sa správne dosahuje pomocou usilovnej práce a pomocou ostatným.