Záruky Amway

Stojíme si za kvalitou našich výrobkov.

Stojíme si za kvalitou našich výrobkov.

Záruka spokojnosti zákazníka Amway

Stojíme si za kvalitou výrobkov Amway a ručíme za vašu spokojnosť. Všetky neznačkové produkty distribuované spoločnosťou Amway a zobrazené v Amway katalógu výrobkov spadajú pod Amway Záruku spokojnosti (okrem výnimiek vymenovaných nižšie) pokiaľ nie je stanovené inak.

Ak zákazník nie je spokojný, prosím, vráťte výrobok alebo jeho nespotrebovanú časť podľa pokynov na vrátenie výrobkov.

Záruka spokojnosti zákazníka spoločnosti Amway sa nevzťahuje na:

  • výrobky, ktoré boli použité na iné účely, ako sú určené pri bežnom domácom použití,
  • výrobky, ktoré boli zámerne poškodené alebo nesprávne použité;
  • výrobky distribuované spoločnosťou Amway, na ktoré je stanovená špeciálna doba vrátenia, vrátane výrobkov označených v tomto katalógu symbolom ✪ symbolom a/alebo
  • výrobky, na ktoré sa vzťahuje výslovná písomná záruka.

90-dňová záruka spokojnosti

Výrobky distribuované spoločnosťou Amway, ktoré sú v Katalógu výrobkov Amway označené ✪ symbolom a vzťahuje sa na ne 90-dňová lehota záruky spokojnosti od dátumu zakúpenia výrobku.

90-dňová záruka spokojnosti zákazníka spoločnosti Amway sa nevzťahuje na:

  • výrobky, ktoré boli používané na iné účely než na čo boli určené pri bežnom používaní v domácnosti a/alebo
  • výrobky, ktoré boli účelovo poškodené alebo nesprávne používané.

Po uplatnení záruky spokojnoti sa jej lehota nezačína nanovo ani sa nepredlžuje.


Záruka vrátenia peňazí

Spoločnosť Amway ponúka podnikateľský model s nízkym rizikom - a keď počas prvých 180 dní zistíte, že to pre Vás nie je, 100% záruka vrátenia peňazí za registračný poplatok počas Vašich prvých 180 dní znamená, že neprídete ani o euro.