Motivačné obchodné cesty

Vďaka podnikaniu Amway sa dostanete na rôzne miesta sveta!

Vďaka podnikaniu Amway sa dostanete na rôzne miesta sveta!

Atraktívne destinácie, úžasné zážitky a dôležité príležitosti na vzdelávanie

Motivačné obchodné cesty, ktoré sú typom nepeňažnej odmeny (NCA), sú atraktívne a zmysluplné zážitky, ktoré Vás odmeňujú za Vašu náročnú prácu a smerujú Vás k budúcemu úspechu. Predstavujú príležitosť na stretnutie s ostatnými VPA, výmenu názorov a doplnenie nového rozmeru vodcovských schopností, aby ste mohli ďalej budovať svoje podnikanie Amway. Od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2023 usilovne pracujte na tom, aby ste sa kvalifikovali na tieto podujatia!

SEMINÁR PRE NOVÝCH PLATINOVÝCH VPA (NPS)

Seminár pre nových platinových VPA je skvelou príležitosťou ako byť ocenení za vynikajúce úspechy počas hospodárskeho roka, naučiť sa nové zručnosti a nadviazať kontakty s VPA, ktorí preukázali podobný záväzok k rastu a úspechu na svojej ceste.

Výjazdový seminár vedúcich VPA (LTS) 

Pripojte sa k popredným VPA Amway, aby ste oslávili, spojili a priniesli mimoriadnu hodnotu späť do obchodnej skupiny. Očakávajte inšpirujúce obchodné stretnutia a cenné nástroje na budovanie podnikania, ako aj skvelú zábavu a oddych! 

 LTS Dubaj hospodársky rok 2024

Diamantové fórum 

Diamantové fórum je výnimočná udalosť pre vedúcich VPA, ktorí si môžu vychutnať jedinečné zážitky a zároveň spolupracovať s ostatnými vedúcimi VPA na obchodných stratégiách na jednom z najúžasnejších miest na svete!

Na všetky podujatia sa vzťahujú upozornenia štátnych orgánov pre cesty do zahraničia, zdravotné a bezpečnostné doporučenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorú budeme monitorovať. Budeme vás informovať o akýchkoľvek zmenách.