Predajný a marketingový plán amway (Core plán)

Core plán Amway stále odráža pôvodný podnikateľský koncept vyvinutý zakladateľmi Amway Rich de Vosom a Jay Van Andelom, ktorý bol predstavený po prvý raz ešte v roku 1959. Je to kompenzačný systém, ktorý odmeňuje Vlastníkov podnikania Amway za to, že sa podelia o ich vedomosti a výrobky a za to, že motivujú ostatných, aby robili to isté.

Core plán Amway stále odráža pôvodný podnikateľský koncept vyvinutý zakladateľmi Amway Rich de Vosom a Jay Van Andelom, ktorý bol predstavený po prvý raz ešte v roku 1959. Je to kompenzačný systém, ktorý odmeňuje Vlastníkov podnikania Amway za to, že sa podelia o ich vedomosti a výrobky a za to, že motivujú ostatných, aby robili to isté.

Dôležité vedieť!

Váš príjem určuje Vaša výkonnosť - nie Vaše postavenie. Finančné odmeny niektorých VPA sú vyššie ako finančné odmeny ich sponzorov (VPA, ktorí ich na podnikanie priviedli), vychádzajú totiž z času a úsilia, ktoré VPA do budovania svojho podnikania vložili.

Systém odmien

Objem predaja môžete zvýšiť získaním nových zákazníkov, ktorí nakupujú výrobky, a tým, že presvedčíte existujúcich zákazníkov, aby si kupovali viac výrobkov. Tým, že budete sponzorovať nových VPA, podporovať ich a radiť im pri propagovaní výrobkov a pri budovaní ich podnikania, môžete znásobiť svoj úspech a získať ďalšie odmeny na základe výsledkov v rámci obchodnej skupiny.

Pochopiť plán

Váš Amway príjem sa skladá z maloobchodnej marže, ktorú si určíte pri predaji výrobkov zákazníkom a zo získaných odmien. Pozrime sa, ako si to viete sami vyrátať.