Pochopenie plánu

Základ nášho podnikania

Váš príjem

Propagujte* kvalitné výrobky, ktoré ľudia používajú každý deň. Zarábajte tromi spôsobmi:

  • maloobchodná marža zo všetkých výrobkov Amway™, ktoré si zakúpi zaregistrovaný zákazník,
  • odmeny, ktoré sa vypočítavajú na základe rastu Vášho podnikania,
  • ocenenie, ktoré Vás odmeňuje, keď dosiahnete kľúčových míľnikov vo svojom podnikaní.
*K príjmom odvodeným z predaja sú oprávnení iba tí Vlastníci podnikania Amway, ktorí majú u miestnych štátnych a daňových úradoch riadne zaregistrovanú podnikateľskú činnosť.

Maloobchodná marža

Spoločnosť Amway uvádza pri každom výrobku maloobchodnú cenu, ktorá je o 20% vyššia než Predajná cena Amway vr. DPH. Rozdiel medzi Predajnou cenou Amway vr. DPH a Vašou maloobchodnou cenou je prvou zložkou Vášho príjmu: Vaša maloobchodná marža.

Predajná cena Amway vr. DPH - VPA platia za každý výrobok špeciálnu Predajnú cenu Amway.

B.h. určuje Vašu kvalifikačnú úroveň

B.h. predstavuje Bodovú hodnotu. Bodovú hodnotu majú skoro všetky výrobky. Celková B.h. všetkých objednaných výrobkov, ktoré ste zadali vy a vaša obchodná skupina počas mesiaca, určuje úroveň vašej odmeny. Tabuľka znázorňuje B.h., ktorú potrebujete získať každý mesiac, aby ste mali nárok na určitú úroveň Výkonnostnej odmeny. Bodovú hodnotu jednotlivých výrobkov nájdete na internetových stránkach.

R.o. sa používa na výpočet Výkonnostnej odmeny

R.o. predstavuje Rozsah obchodu. Skoro všetky výrobky majú aj hodnotu R.o., ktorá určuje výšku odmeny, ktorú získate podľa priznanej výkonnostnej úrovne.

Mesačná B.h.

% Výkonnostnej odmeny

10 000 B.h. 21 %
7 000 B.h. 18 %
4 000 B.h. 15 %
2 400 B.h. 12 %
1 200 B.h. 9 %
600 B.h. 6 %
200 B.h. 3 %

Príklad Vášho príjmu

 

Na výpočet vašej odmeny potrebujete vedieť celkovú hodnotu B.h. a R.o. všetkých vašich objednávok za celý mesiac - to je váš rozsah obchodu. Po prihlásení na internetových stránkach Amway v sekcii „Moja kancelária“ môžete sledovať svoju mesačnú B.h. a R.o. na výpočet celkovej odmeny vami nasponzorovanej obchodnej skupiny, potrebujete vedieť ich objemy predaja. Zistíte, že medzi B.h. a R.o. je určitý pomer. Celková B.h. určuje vašu výkonnostnú úroveň a celkový R.o. stanovuje výšku odmeny, ktorú môžete získať. Ak máte vo vašej línii VPA s nárokom na odmenu, jej výška sa potom odráta z vašej celkovej hrubej Výkonnostnej odmeny a nestratíte nič z dosiahnutých odmien.

Povedzme, že váš objem predaja je 2 400 B.h.. Vráťte sa k tabuľke a zistite, aká je vaša bonusová úroveň.

Vaša výkonnostná odmena je 12%! Super! Teraz máme všetky informácie potrebné na to, aby sme zistili, čo sa môžete tento mesiac naučiť!

Nasledujúci príklad vychádza z pomeru B.h./R.o. (B.h./ €) 1,86155 a maloobchodnej marže 20%.

1 Iba Vlastníci podnikania Amway, ktorí majú potrebnú registráciu v rámci legislatívy a daňových zákonov danej krajiny sú oprávnení získavať akýkoľvek príjem prostredníctvom predaja

Predajom výrobkov zákazníkom ste získali 12% Výkonnostný odmenu a okrem toho sponzorujete tri VPA v zostupnej línii (a každý z nich má vlastné zákazníkov), ktorí získali 3%, 6% a 9% Výkonnostnú odmenu.

Maloobchodná marža4

20% x 186 BV =  37 € 

Vaša Výkonnostná odmena

Vaša skup. B.h. je 2 400 B.h./4,468 BV.o. (200 osob. B.h. /372 BV.h. plus 300 B.h./558 BV .o. od sponzorovaného VPA A, 700 B.h. /1,303 BV.o. od VPA B a 1 200 B.h./ 2,234 BV.o. od VPA C)

186 osobný R.o.
x 12% výkonnostná odmena
_________________________
=  45 € 

³Tento výpočet je len približný, suma sa môže odchýliť v závislosti od okolností; informácia môže byť zastaralá. Informácia slúži len na ilustráciu a neznamená prísľub ani záruku, alebo povinnosť vyplatenia odmien spoločnosťou Amway. Výsledky výpočtu príjmu sú nezdanené a nezohľadňujú výdavky a dane súvisiace s Amway podnikaním.

4Tento výpočet s odporúčanou maloobchodnou maržou 30 % vychádza z ceny pre Vlastníkov podnikania Amway.

 

Táto odmena je percentuálny rozdiel vašej výkonnostnej odmeny medzi vami a vašou priamou zostupnou líniou. Ako ju vypočítať: vaše percento v zátvorke mínus percento v zátvorke zostupného VPA tvorí vašu Rozdielovú odmenu. Ak si vezmete skupinový R.o. vašej zostupnej línie x rozdielové percento, tak si môžete vyrátať vašu Rozdielovú odmenu.

Vaša Rozdielová odmena z A =  50 € 
(9% x 558 BV= 50 €)

Vaša Rozdielová odmena z B =  78 € 
(6% x 1,303 BV =78 €)

Vaša Rozdielová odmena z C =  67 € 
(3% x 2,234 BV= 67 €)


Váš mesačný príjem

Maloobchodná marža + Vaša osobná Výkonnostná odmena + Vaša Rozdielová odmena  37 € +  45 € +  195 € =  277 €




 277 € x 12 =  3 324 €